Achternaamswijziging

Voor de wijziging van de achternaam moet een verzoek worden ingediend bij Dienst Justis. (meer informatie).

Dienst Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd.

In de situatie waarin beide ouders het ouderlijk gezag over een minderjarig kind uitoefenen, dienen beide ouders toestemming te geven voor de wijziging van de achternaam van het kind. Dit staat ook vermeld op het aanvraagformulier naamswijziging dat wordt opgestuurd naar Dienst Justis. Op het moment dat het aanvraagformulier door slechts één van de ouders is getekend, zal de aanvraag door Dienst Justis worden afgewezen.

Indien één van de ouders niet mee wilt werken aan een wijziging van de achternaam, is het dus van essentieel belang om eerst aan de rechtbank vervangende toestemming te vragen.

In deze procedure neemt de rechtbank geen beslissing op het verzoek om naamswijziging. De rechtbank geeft alleen antwoord op de vraag of er aan de ouder die de naamswijziging namens het kind wenst aan te vragen, toestemming wordt verleend om de aanvraag alleen – dus zonder de instemming van de andere ouder – te doen. Pas als de rechtbank de vervangende toestemming verleent, kan er een aanvraag worden ingediend bij Dienst Justis.

Dienst Justis beslist uiteindelijk of de naamswijziging daadwerkelijk wordt toegewezen.