School

Schoolkeuze

De keuze voor een school wordt gezien als een belangrijke beslissing, waarvoor beide ouders met gezag hun toestemming dienen te verlenen. Vaak is schoolkeuze gekoppeld aan een verhuizing van de ouder waar het kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft, maar geschillen over enkel de schoolkeuze komen ook voor.

Wanneer beide ouders belast zijn met het gezamenlijk gezag over hun kind, dienen beide ouders toestemming te verlenen voor de aanmelding/inschrijving bij een school of opvang.

Indien een van de ouders met gezag weigert om zijn/haar toestemming te verlenen voor de inschrijving bij een school, kan vervangende toestemming worden gevraagd aan de kinderrechter. Bij een geslaagd verzoek, komt de gerechtelijke uitspraak in de plaats van instemming van de weigerende ouder.

Deze toestemming vraagt u aan bij de rechtbank in het arrondissement waar de woonplaats van uw kind onder valt.