Erkenning

Wie kan het kind erkennen?

Erkenning van een kind kan worden gedaan door een man, maar ook door een duo moeder of nieuwe partner van de vrouw.

Aan de erkenning zijn voorwaarden verbonden, te weten:

  • de erkenner moet 16 jaar of ouder zijn;
  • er is een schriftelijke toestemming van de moeder vereist wanneer het kind jonger is dan 12 jaar;
  • wanneer het kind 12 jaar of ouder is, moet het kind zelf ook toestemming geven.

Gevolgen van de erkenning

  • Tussen de erkenner en het kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking);
  • De erkenner moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt;
  • De erkenner en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen;
  • De erkenner kiest (met de moeder) op het moment van erkenning de achternaam van het kind;
  • Het kind krijgt mogelijk de nationaliteit van de erkenner. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

De erkenning brengt derhalve rechten, maar met name ook verplichtingen met zich mee.

Wanneer de moeder en/of het kind geen toestemming willen verlenen voor de erkenning, kan onder bepaalde voorwaarden vervangende toestemming aan de rechter worden gevraagd.

Er kan geen vervangende toestemming voor erkenning worden verleend indien er al twee (juridische) ouders zijn. Ook is erkenning niet mogelijk door een man, die niet met de moeder mag trouwen vanwege een bepaalde mate van bloedverwantschap.

De rechter zal bij een verzoek tot vervangende toestemming altijd een belangenafweging maken. Het belang van de erkenner bij de totstandkoming van een familierechtelijke betrekking dient echter niet zwaarder te wegen dan de belangen van de vrouw bij een ongestoorde verhouding met het kind of indien de belangen van het kind worden geschaad als de toestemming zou worden vervangen.