Verhuizen

Op het moment dat de ouders gaan scheiden, brengt dit in de meeste gevallen een verhuizing met zich mee. Ook na de scheiding kan er een reden zijn voor één van de ouders om met de kinderen te willen verhuizen.

Voor een verhuizing met de kinderen is toestemming nodig van de andere ouder, indien beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen hebben. Een verhuizing kan namelijk grote gevolgen hebben voor het contact tussen de kinderen en de niet-verhuizende ouder. Een verhuizing heeft bijvoorbeeld bijna altijd invloed op de omgangregeling.

Op het moment dat de ouders met gezag het niet eens worden over de verhuizing van de kinderen, dan kunnen zij beiden naar de rechtbank. Er wordt dan vervangende toestemming voor de verhuizing aan de rechtbank gevraagd door de ouder die wenst te verhuizen. De andere ouder kan een verbod voor de verhuizing vragen. Als er sprake is van spoed, kan de vervangende toestemming soms ook in een kort geding worden gevraagd. 

Het belang van het kind is het uitgangspunt bij de beoordeling van de rechter, maar in sommige gevallen kunnen andere belangen zwaarder wegen. Bij de belangenafweging wordt rekening gehouden met diverse feiten en omstandigheden.

De uitspraken zijn zeer wisselend als het gaat om het al dan niet geven van vervangende toestemming voor een verhuizing met kinderen. Iedere zaak is anders doordat verschillende omstandigheden een rol spelen. Er kan dan ook niet in algemene termen worden aangegeven wanneer een rechter wel of geen vervangende toestemming zal verlenen.