Vakantie

Regelmatig ontstaan er geschillen als een ouder met een minderjarig kind naar het buitenland op vakantie wilt gaan. Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dienen zij hier namelijk beiden toestemming voor te geven. De toestemming blijkt uit het door beide ouders getekende toestemmingsformulier van de Rijksoverheid[1].

Helaas komt het regelmatig voor dat een ouder die belast is met het ouderlijk gezag de toestemming voor de vakantie naar het buiteland weigert. De ouder weigert dan ook het toestemmingsformulier te tekenen. De ouder die met de kinderen op een buitenlandse vakantie wil gaan, maar hiervoor geen toestemming van de andere ouder krijgt, kan de rechtbank om vervangende toestemming vragen.

Een ouder moet hele goede redenen hebben om geen toestemming te geven. Zijn deze goede redenen er niet, zal de rechtbank het verzoek toewijzen. Indien de vervangende toestemming wordt gegeven door de rechtbank, dan vervangt de uitspraak van de rechtbank de toestemming van de weigerende ouder. De toestemming van de betreffende ouder of een door beide ouders ondertekend toestemmingsformulier is in zo een situatie niet meer nodig. De ouder die met de kinderen op een buitenlandse vakantie wil gaan kan dan dus gewoon met toestemming van de rechter met de kinderen op vakantie gaan.


[1]  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland