Categorie archief Uncategorized

doorJessica Boekhout

Op vakantie na corona

Het land gaat weer open en we mogen steeds meer. Dit brengt ook met zich mee dat de coronasituatie in een land niet langer doorslaggevend is voor de kleur van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegen vanaf 16 februari 2022 weer mee. Dat maakt ook reizen naar landen buiten Europa op korte termijn weer meer mogelijk.

Desondanks dient u er rekening mee te houden dat de andere ouder met ouderlijk gezag nog altijd toestemming dient te geven voor een reis naar het buitenland.

Corona en toestemming voor vakantie

In de afgelopen twee jaar is de gehele wereld geconfronteerd met de coronapandemie. Het is regelmatig voorgekomen dat een ouder geen toestemming gaf voor een vakantie, in verband met de gezondheidsrisico’s ten gevolge van de coronapandemie. Dit argument werd in de rechtspraak ook wel ‘een gelegenheidsargument’ genoemd. Nu meer landen weer als veilig worden aangemerkt gezien de huidige ontwikkelingen, zal corona minder zwaar wegen als argument om geen toestemming te geven.

Vervangende toestemming van de rechter

De beide ouders met ouderlijk gezag dienen toestemming te geven voor een vakantie met de minderjarige kinderen naar het buitenland. Als u geen toestemming heeft, dan kan dit tot gevolg hebben dat uw vakantie niet door kan gaan.

Als de andere ouder geen medewerking verleent, is het advies om zo spoedig mogelijk vervangende toestemming te vragen bij de rechtbank. Deze procedure kost namelijk tijd. De rechter zal een zitting plannen om zo de argumenten van de beide ouders te horen. Als het de rechter niet lukt om op zitting tot een oplossing te komen, zal de rechter een beslissing nemen.

Wij zijn u graag van dienst

De verwachting is dat meer mensen weer op reis willen nu de coronamaatregelen wijzen. Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of wenst u vervangende toestemming te vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.