Jaarlijks archief 2018

doorSanne van Beers

Vervangende toestemming voor vakantie

De zomervakantie is weer in aantocht. Een veel voorkomende vraag is: mag ik zonder overleg met mijn ex-partner de kinderen meenemen op vakantie naar het buitenland. Als er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan heeft u de toestemming nodig van de andere ouder.

Gezamenlijk gezag

Indien de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen over hun kind(eren), dienen ook beide ouders in te stemmen met een vakantie naar het buitenland. Dit geldt ook als er een paspoort voor het kind aangevraagd moet worden.

Als u geen toestemming heeft, dan kunt u bij een controle problemen krijgen. De toestemming is vereist vanuit het oogpunt van preventie van kinderontvoering naar het buitenland tegen te gaan. Om die reden controleert de douane strikt op minderjarige kinderen die naar het buitenland reizen. Kunt u niet aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven, dan is de kans groot dat de douane het kind niet zo maar laat uitreizen.

U kunt aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven door een formulier te laten invullen door de andere ouder, waaruit blijkt dat hij/zij toestemming geeft voor de reis. Voorbeeldformulieren kunt u vinden op de website van de overheid.

Voor een vlotte controle is het overigens aan te raden om naast het toestemmingsformulier aanvullende documenten mee te nemen, bijvoorbeeld: recent uittreksel gezagsregister, retourticket van het kind, kopie paspoort van de toestemming gevende ouder en een ouderschapsplan.

Weigering toestemming

Indien de andere ouder geen toestemming geeft voor een vakantie naar het buitenland met de kinderen, is het mogelijk een procedure te starten bij de rechtbank. In deze procedure wordt de rechtbank gevraagd om vervangende toestemming te geven. Er kan vervangende toestemming worden gevraagd voor de vakantie, maar ook voor de aanvraag van een paspoort.

Indien u voorziet dat u geen toestemming krijgt, is het raadzaam tijdig te handelen. Er dient namelijk een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank. De andere ouder krijgt de mogelijkheid om verweer te voeren en er wordt een zitting gepland, waarna de uitspraak afgewacht moet worden. Er kan derhalve enige tijd zitten tussen uw verzoek om vervangende toestemming en de beslissing van de rechter.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of wenst u vervangende toestemming te vragen, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst. Ook verwijzen wij u naar onze andere pagina over vervangende toestemming in verband met vakantie.